• 28/01/2020

  Εισαγωγή στο WP - Gutenberg
  Θα γίνει εισαγωγή στο WordPress και θα παρουσιαστεί ο νέος editor, Gutenberg. Κατασκευή του μενού

 • 30/01/2020

  Elementor, OceanWp
  Εγκατάσταση του OceanWp θέματος και του plugin, Elementor. Κατασκευή του footer.

 • 04/02/2020

  Home page
  Κατασκευή της Home σελίδας.

 • 06/02/2020

  Menu page
  Κατασκευή της menu σελίδας.

 • 11/02/2020

  Blog page
  Δημιουργία αναρτήσεων και post index page
  σελίδας.

 • 13/02/2020

  Gallery page
  Κατασκευή της Gallery & Full gallery σελίδας.

 • 18/02/2020

  Google Analytics - Contact page
  Παρουσίαση του Google analytics και κατασκευή της contact page.

 • 20/02/2020

  SEO & Newsletter
  Παρουσίαση του SEO και εγκατάσταση του newsletter για email marketing

 • 25/02/2020

  Facebook - ερωτηματολόγιο
  Παρουσίαση του facebook pages και ερωτηματολογίου για την πιστοποίηση.